Khác biệt giữa các bản “Mai Thúc Lân”

n
Năm 2007 ông được Nhà nước tặng thưởng [[Huân chương Hồ Chí Minh]] <ref>http://vietbao.vn/Xa-hoi/Trao-tang-Huan-chuong-cho-6-lanh-dao-Quoc-hoi-co-cong-lao-va-thanh-tich-xuat-sac/45233603/157/</ref>
 
Sáng 29 tháng 10 năm 2014, ông Mai Thúc Lân từqua chầnđời, thọ 79 tuổi. ông ở tuổi thất thập cổ nai hy
Ông là người có lối sống rất giản dị
 
Sáng 29 tháng 10 năm 2014, ông Mai Thúc Lân từ chần, thọ 79 tuổi. ông ở tuổi thất thập cổ nai hy
 
== Tham khảo ==