Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Việt Nam ===
Pháp luật công ty châu Âu đã được người [[Pháp]] đem đến Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi mà pháp luật công ty của Việt Nam đã bị ảnh hưởng lớn bởi mô hình luật công ty châu Âu. Các hình thức công ty như trong luật thương mại của Pháp đã xuất hiện trong các Bộ luật thời Pháp thuộc như Dân luật thi hành tại các tòa án Nam Bắc kỳ 1931 và Bộ luật thương mại Trung Kỳ 1942. Hai bộ luật này đều có quy định về các mô hình công ty, được gọi là hội hay công ty, mà chúng ta thấy ngày nay trong luật định Việt Nam. Những quy định của Bộ luật thương mại Trung Kỳ vẫn tiếp tục được áp dụng tại miền Nam Việt Nam cho đến khi [[Bộ luật thương mại Sài Gòn 1972]] có hiệu lực áp dụng. Trong Bộ luật thương mại Sàinước GònViệt Nam Cộng hòa năm 1972, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (hội trách nhiệm hữu hạn) cũng tiếp tục được ghi nhận bên cạnh các hình thức công ty khác.
 
== Đặc điểm pháp lý (theo Luật Doanh nghiệp 2005, Việt Nam) ==
45

lần sửa đổi