Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Hoanghauphuongdong123 đã đổi Hiến Mục Hoàng hậu thành Hiến Mục Tào hoàng hậu)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chinese|title=Hiến Mục hoàng hậu|t=獻穆皇后|s=献穆皇后|p=Xiànmù Huánghòu|w=Hsien-mu Huang-hou|
|altname=Tào Tiết|t2=曹節|s2=曹节|p2=Cáo Jié|w2=Ts'ao Chieh}}
 
{{Otheruses|Tào Tiết}}
 
'''Tào Tiết''' ([[chữ Hán]]: 曹節; ?197-260), [[237thụy hiệu]])[['''Hiến Mục hoàng hậu]]''' cuối(獻穆皇后) cùng của nhà [[Nhàhoàng Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hánhậu]], vợ vuacủa [[Hán Hiến Đế]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Tào hoàng hậu là hoàng hậu cuối cùng của [[nhà Hán]].
 
== Thân thế ==
Tào Tiết là người quận Tiêu, nước Bái, con gái [[tể tướng|thừa tướng]] [[Tào Tháo]], cháu nội của Thái úy [[Tào Tung]] nhà Hán. Giữa năm 196, Tào Tháo đón [[Hán Hiến Đế]] về Hứa Xương. Từ đó Tào Tháo khống chế Hiến Đế.
 
Năm 213, Tào Tháo ép Hiến Đế phong ông làm Ngụy công. Đồng thời Tào Tiết cùng chị là Tào Hiến (曹憲) và em là Tào Hoa (曹華) được cha mang gả cho Hiến Đế. Ban đầu, cả 3 được phong chức ''Phu nhân'' (夫人), và đến năm 197, được phong làm ''Quý nhân'' (貴人).
== Hoàng hậu nhà Hán ==
Giữa năm [[196]], [[Tào Tháo]] đón [[Hán Hiến Đế]] về Hứa Xương. Từ đó Tào Tháo khống chế Hiến Đế.
 
Năm [[213]], Tào Tháo ép Hiến Đế phong làm Ngụy công; đồng thời Tào Tiết cùng chị là Tào Hiến và em là Tào Hoa được cha mang gả cho Hiến Đế làm quý nhân. Năm [[214]], có người tố cáo việc hoàng hậu [[Phục Thọ|Phục hoàng hậu]] cùng cha là Phục Hoàn mưu giết Tào Tháo. Tào Tháo bắt giết cha con Phục hoàng hậu, rồi ép Hiến Đế lập một trong ba Quývị ''Tào quý nhân'', con gái mình làm hoàng hậu mới. VuaHán Hiến Đế không biết quyết định chọn ai bèn chỉ định Tào Tiết là người ở giữa làm hoàng hậu<ref name="ldp379">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 379</ref>.
 
== Hoàng hậu nhà Hán ==
Tuy là con gái họ Tào, Tào Tiết rất trung thành với [[Hán Hiến Đế]], vì cơ nghiệp họ Lưu. Năm [[220]], Tào Tháo mất, anh bà là [[Tào Phi]] lên nối ngôi Ngụy vương.
 
Năm 215, Tào Tiết được phong thành hoàng hậu. Tuy là con gái họ Tào nhưng Tào Tiết rất trung thành với Hán Hiến Đế, vì cơ nghiệp họ Lưu. Không biết nhiều về hoạt động của Tào Tiết trong thời gian làm hoàng hậu, nhưng rõ ràng thời điểm đó Hán Hiến Đế hoàn toàn mất quyền lực, cha bà là Tào Tháo nắm toàn bộ quyền lực.
Tháng 10 năm [[220]], Tào Phi cướp ngôi Hán Hiến Đế và sai người tới hỏi bà để lấy [[ngọc tỷ truyền quốc]]. Tào hoàng hậu nhất định không chịu đưa. Sau vì bị ép quá, bà vứt ngọc tỷ xuống lầu, khóc mắng Tào Phi<ref name="ldp379"/>:
 
ThángNăm 10220, nămTào Tháo mất, anh bà là [[220Tào Phi]] lên nối ngôi Ngụy vương. Tháng 10 năm đó, Tào Phi cướp ngôi Hán Hiến Đế, kết thúc triều đại [[nhà Hán]], lập ra triều [[Tào Ngụy]]. Khi sai người tới hỏi bà để lấy [[ngọc tỷ truyền quốc]]. Tào hoàng hậu nhất định không chịu đưa. Sau vì bị ép quá, Tào hoàng hậu vứt ngọc tỷ xuống lầu, khóc mắng Tào Phi<ref name="ldp379"/>:
:''Trời không phù hộ cho nhà ngươi đâu!''
 
== Sơn Dương công phu nhân==
Hán Hiến Đế bị phế làm Sơn Dương công. Tào Tiết trở thành phu nhân Sơn Dương công. Năm [[226]], Tào Phi mất, con là [[Tào Duệ|Tào Tuấn]], tức cháu gọi Tào Tiết bằng cô, lên kế vị. Năm [[234]], Sơn Dương công Lưu Hiệp mất. Ba năm sau ([[237]]), Tào Tiết cũng lâm bệnh qua đời. Bà làm [[hoàng hậu]] 6 năm và làm phu nhân Sơn Dương công 17 năm. Bà được Ngụy Minh Đế Tào Tuấn hợp táng cùng Sơn Dương công.
 
Hán Hiến Đế bị phế làm Sơn Dương công. Tào Tiết trở thành phu nhân Sơn Dương công phu nhân. Năm [[226]], Tào Phi mất, con là [[Tào Duệ|Tào Tuấn]], tức cháu gọi Tào Tiết bằng cô, lên kế vị. Năm [[234]], Sơn Dương công Lưu Hiệp mất. Ba26 năm sau ([[237]]), Tàovào Tiếtnăm cũng260, lâmSơn bệnhDương quacông đời.phu nhân làmTào [[hoàngTiết hậu]]qua 6đời, năman táng làmvới phuHán nhânHiến SơnĐế Dươngtại côngThiền 17lăng năm.với [[thụy đượchiệu]] Ngụy Minh'''Hiến ĐếMục Tàohoàng Tuấnhậu''' hợp(獻穆皇后) tángvới cùngnghi Sơnlễ Dươngnhà côngHán.
 
==Xem thêm==
* [[Tào Tháo]]
* [[Phục Thọ]]
* [[Tào Phi]]
* [[Tào Tuấn]]
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}
*''[[Hậu Hán thư]]'', quyển [[:zh:s:後漢書/卷9|9]], [[:zh:s:後漢書/卷10下|10 hạ]].
*''[[Tư trị thông giám]]'', [[:zh:s:資治通鑑/卷067|quyển 67]].
* Lê Đông Phương ([[2007]]), ''Kể chuyện Tam Quốc'', NXB Đà Nẵng
* Cát Kiếm Hùng chủ biên ([[2006]]), ''Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc'', tập 1, NXB Văn hoá thông tin
 
{{Nhân vật Tam Quốc}}
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
{{Hoàng hậu nhà Hán}}
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
[[Thể loại:Hoàng hậu nhà Hán]]
[[Thể loại:Hoàng hậu Trung Quốc]]
[[Thể loại:Năm sinh thiếu]]
[[Thể loại:Mất 237]]
[[Thể loại:Sinh thế kỷ 2]]