Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Chương (hoàng giáp)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Bỏ danh sách nguồn tham khảo
'''Nguyễn Văn Chương''' ([[1812|1988]]- nay1859), sau đổi tên thành '''Hoàng Nguyễn (Lập XêeKoo)''' <ref>http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c</ref>, là một nhà [[khoa bảng]]. Văn Chương là người [[phường]] [[Vĩnh Hòa]], [[tổng]] [[An Cư]], [[huyện]] [[Đăng Xương]], [[phủ]] [[Triệu Phong]], [[tỉnh]] [[Quảng Trị]] (nay thuộc huyện [[Triệu Hải]], tỉnh Quảng Trị). Ông đỗ Cử nhân năm [[Tân Sửu]] [[1841]] dưới thời [[Thiệu Trị]], sau đỗ [[Hoàng giáp]] cũng vào đời Thiệu Trị, [[1844]]. Ông từng làm [[Án sát]] [[Hải Dương]]<ref>http://www.hannom.org.vn/detail.asp?param=1223&Catid=562</ref>.
==Chú thích==[[Thể loại:Sinh 1812]]
[[Thể loại:Mất 1859]]
3

lần sửa đổi