Khác biệt giữa các bản “Thổ Thổ Cáp”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
n
 
==Khảo chứng==
# {{note|1}} Tô Thiên Tước, tlđd: ''Tổ tiên của ông là người bộ tộc Án Đáp Hãn Sơn ở Chiết Liên xuyên <ref>Nay là khu vực đồng bằng địa cấp thị [[Thông Liêu]], [[Nội Mông Cổ]]</ref>, phía bắc Vũ Bình lộ <ref>Nay là khu vực từ Nguyên Bảo sơn cho đến bắc bộ [[Ninh Thành, Xích Phong|Ninh Thành]] thuộc địa cấp thị [[Xích Phong]], Nội Mông Cổ</ref>, về sau dời sang tận cùng tây bắc, đến khu vực có núi Ngọc Lý Ba Lý, được bao bọc bởi 2 con sông: trái là Áp Xích <ref>'''Lưu Nghênh Thắng, tlđd''' cho rằng '''Áp Xích''' là lầm, phải là '''Áp Diệc''' mới đúng; nay là [[Sông Ural|sông Ô Lạp Nhĩ]]</ref>, phải là Dã Đích Lý <ref>Nay là [[Sông Volga|sông Phục Nhĩ Gia]]</ref> <ref>'''Tu Hiểu Ba, tlđd''' qua khảo sát cho biết núi Ngọc Lý Ba Lý nằm ở hạ du của 2 con sông này</ref>, bèn định cư ở đó, đặt (quốc) hiệu là Khâm Sát. Đất ấy cách Trung Quốc hơn 3 vạn dặm, đêm mùa hạ cực ngắn, mặt trời mọc một lúc rồi lặn mất. Đất đai màu mỡ, cỏ cây tươi tốt, thổ sản hợp với ngựa. ngườiNgười giàu có sở hữu cả vạn con. Có tục giữ đồ binh ở cạnh chỗ ngồi, tính dũng mãnh cương liệt, nhờ phong thổ mà được vậy.''
# {{note|2}} Tô Thiên Tước, tlđd: ''Thủy tổ của ngài là Khúc Niên, cao tổ là Toa Mạt Nạp, tằng tổ là Diệc Nột Tư <ref>'''Nguyên sử, tlđd''' chép là Diệc Nạp Tư. '''Nột/Nạp''' đều có bính âm là nà</ref>, đời đời làm Khâm Sát quốc vương. Thái Tổ chinh nước Miệt Khất <ref>'''Nguyên sử, tlđd''' chép là '''Miệt Lý Khất'''; các tài liệu hiện này đều phổ biến là '''Miệt Nhi Khất'''</ref>, chúa của họ là Hỏa Đô chạy đến Khâm Sát, sai sứ dụ Diệc Nột Tư rằng: “Mày sao dám giấu con nai đã trúng tên của ta? Đừng làm vậy, vạ sắp đến với mày đấy!” Diệc Nột Tư nói với sứ giả rằng: “Chim sẻ trốn chim chiên, nhờ nơi rừng rậm mà được sống; ta còn không bằng cây cỏ ru?”''
# {{note|3}} Tô Thiên Tước, tlđd: ''Năm đinh dậu, Hiến Tông ở tiềm để Tiềm để là nơi ở của Hoàng đế khi chưa lên ngôi, phụng mệnh đánh dẹp, binh đã đến cõi, cha của ngài là Ban Đô Sát đưa cả tộc nghênh hàng,...'' Nguyên sử, tlđd: ''Thành Cát Tư hãn mệnh cho tướng đi dẹp. Diệc Nạp Tư đã già, trong nước đại loạn, con của Diệc Nạp Tư là Hốt Lỗ Tốc Man sai sứ nhận tội với Thái Tông. Mà Hiến Tông thụ mệnh cầm quân, con Hốt Lỗ Tốc Man là Ban Đô Sát đưa cả tộc nghênh hàng.'' Tân Nguyên sử, tlđd: ''Thái Tổ mệnh cho Triết Biệt, Tốc Bất Đài đánh Khâm Sát, ông nội của Thổ Thổ Cáp là Hốt Đô Tốc Man đưa con trai là Ban Đô Sát nghênh hàng.''
26

lần sửa đổi