Lamngo

Gia nhập ngày 7 tháng 4 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
 
Lam Ngo tên là Ngô Thụy Trúc Lâm, sinh sống tại Hà Lan, đã công tác nhiều năm tại Viện nghiên cứu đông nam á (KITLV) ở Leiden. Hiện nay công tác tại thư viện đại học Leiden.
Người dùng vô danh