Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa tập thể”

không có tóm lược sửa đổi
'''Chủ nghĩa tập thể''' (''collectivism'') là thuật ngữ dùng để mô tả bất cứ một cách nhìn nhận nào về mặt đạo đức, chính trị hay xã hội nếu như cách nhìn nhận đó nhấn mạnh đến sự phụ thuộc qua lại giữa con người với nhau và tầm quan trọng của tập thể chứ không phải là của từng cá nhân riêng rẽ. Các nhà theo đuổi chủ nghĩa tập thể tập trung vào cộng đồng hoặc xã hội và tìm kiếm các cách sắp xếp ưu tiên sao cho các mục đích của cả nhóm luôn được ưu tiên cao hơn các mục tiêu của từng cá nhân<ref>{{chú thích tạp chí|author=Ratner, Carl|coauthors=Lumei Hui|title=Theoretical and Methodological Problems in Cross–Cultural Psychology|journal=Journal for the Theory of Social Behaviour|volume=33|issue=1||year=2003|pages=72|url=http://www.humboldt1.com/~cr2/crosscult.htm}}</ref>. Ảnh hưởng về mặt [[triết học]] của chủ nghĩa tập thể là chủ nghĩa [[tổng thể]] hoặc [[hữu cơ (định hướng)|hữu cơ]] - tức cách nhìn nhận cho rằng cái toàn thể quan trọng hơn tổng của tất cả những cái riêng lẻ. Cụ thể, trong [[xã hội]] nhìn nhận một cách chung, tổng thể, có nhiều ý nghĩa hay giá trị hơn là toàn bộ các các cá nhân làm nên cái xã hội ấy<ref>{{chú thích tạp chí|author=Agassi, Joseph|title=Methodological Individualism |journal=British Journal of Sociology|volume=11|issue=3|year=1960|pages=244-270}}</ref>. Chủ nghĩa tập thể được nhìn nhận phổ biến là đối lập với [[chủ nghĩa cá nhân]].
 
Chủ nghĩa tập thể có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như [[Chủ nghĩa cộng đồng]], [[Chủ nghĩa dân tộc]], [[Chủ nghĩa xã hội]], [[Chủ nghĩa cộng sản]]... Chủ nghĩa này có hạn chế là không nhìn thấy được hoàn cảnh cụ thể của mỗi cá nhân mà đưa ra biện pháp "vừa sâu vừa rộng". Nghĩa là vừa đảm bảo lợi ích chung vừa phù hợp với hoàn cảnh của mỗi cá nhân.
== Chú thích ==
<div style="font-size:85%">
1.248

lần sửa đổi