Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
n
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|18000}}<center/>
|} [[Thể loại:Bảo quản viên|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Thành viên cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Thành viên cựu sinh viên Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Thành viên cựu sinh viên Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh]]