Che robot

Gia nhập ngày 27 tháng 6 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
Môi trường = [[Microsoft Windows]] |
Bắt đầu = [[28 tháng 06]], [[2014]] |
Tổng số sửa đổi = [https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Che+robot&project=vi.wikipedia 11001200] |
Cập nhật tổng số sửa đổi = 10:54, ngày 30 tháng 6 năm 2014 (UTC) |
Cờ robot = Chưa