Khác biệt giữa các bản “Lê Thanh Đạo”

 
==Tham gia chính trường==
Sau khi giải ngũ, ông tham gia công tác chính quyền, đã giữ các chức vụ: Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IV, khóa V; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1975), Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (1982)<ref>http://na.gov.vn/Sach_QH/VKQHtoantapVI1/1982/QH1982_8.htm</ref>, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (1987 - 1992)<ref>http://www.vksndtc.gov.vn/kyyeu/phan3.htm</ref>, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (1992 - 1996)<ref>http://www.vksndtc.gov.vn/kyyeu/phan3.htm</ref>, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII (1994), Phó ban Dân vận Trung ương.
 
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh