Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Lâm”

*Tháng 3 năm 1945 ông đã vượt ngục, tích cực tham gia giành và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
===Hoạt động trong ngành Tòa án===
*Ngày 14 tháng 2 năm 1946, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh (số 21) lập Toà án quân sự đặc biệt và cử ông phụ trách. Với cương vị quan trọng này Bùi Lâm đã góp phần quan trọng thực hiện đường lối bảo vệ cách mạng của Đảng, kịp thời trừng trị bọn phản cách mạng điển hình là bọn ở phốvụ [[Nguyễn Gia Thiều|Ôn Như Hầu]]. Ông được coi như Bao công trong ngành tòa án quân sự.
*Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông phụ trách ToàTòa án Quân sự liên khu III, rồi lại phụ trách Toà án nhân dân Liên khu III.
*Từ năm 1954 đến năm 1957, ông giữ chức Giám đốc Vụ Hành chính Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp) và Viện trưởng Viện côngCông tố Trung ương (năm 1958).
*Năm 1960 ông trúng cử đại biểu quốc hội khoá II và được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại nước Cộng hoà nhân dân Bungari và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại nước cộngCộng hoà dân chủ Đức (năm 1964). Sau khi về nước ông được cử giữ chức Phó việnViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao...
* Ông qua đời ngày [[10 tháng 5]] năm [[1974]].
<ref>{{Chú thích báo
Người dùng vô danh