Khác biệt giữa các bản “Việt Minh”

Không nguồn, đã quá yêu cầu 2 nguồn hàn lâm
(Không nguồn, đã quá yêu cầu 2 nguồn hàn lâm)
 
== Xung đột với các nhóm chính trị đối lập ==
Việt Minh xung đột với rất nhiều đảng phái, nhóm chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Các đảng phái, nhóm chính trị, tôn giáo này một thời gian ngắn 1945 - 1946 hợp tác với Việt Minh, sau đó chống lại Việt Minh. Các cuộc xung đột giữa Việt Minh với các lực lượng này có rất nhiều lý giải. Phe đối lập thường tố cáo Việt Minh độc tài, muốn độc quyền lãnh đạo, dĩ đảng trị quốc, hay cộng sản hóa, theo đường lối Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, còn Việt Minh tố cáo các nhóm này là phản động, phản bội, phản cách mạng hay là Việt gian "tay sai" nước ngoài như phát xít Nhật, phát xít Pháp, và Đệ tứ cộng hòa Pháp hay Trung Hoa Dân quốc... hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc, phá hoại kháng chiến, hay định "đảo chính". Theo sử gia David G. Marr, đó là một thời kỳ đầy hận thù, phản bội và giết chóc. Cho tới tháng 8 năm 1946, các đảng phái đối lập, ngoại trừ Giáo hội Công giáo, đều bị phá vỡ, vô hiệu hóa, hoặc buộc phải lưu vong.<ref>David G. Marr, Vietnam: State, War, and Revolution (1945–1946), page 405 - 406, California: University of California Press, 2013</ref>
 
===[[Việt Nam Quốc dân Đảng]]===