Khác biệt giữa các bản “Ve (ký sinh)”

At the "tham khảo & chú thích", I just changed the description
(At the "tham khảo & chú thích", I just changed the description)
[[Tập tin:Tick male (aka).jpg|phải|nhỏ|con đực tick]]
== Các loài điển hình ==
[[Tập tin:Tick male size comparison (aka).jpg|trái|nhỏ|conSo đựcsánh tickkích sizecỡ của một con đực comparisonvới tomột aque match.diêm]]
[[Tập tin:Ixodes hexagonus (aka).jpg|nhỏ|''Ixodes ricinus'']]
== Tham khảo & Chú thích ==
Người dùng vô danh