Khác biệt giữa các bản “Cơ quan sinh dục”

== Động vật có vú==
{{main|Sinh sản hữu tính#Động vật}}
 
Ở [[Lớp Thú]], cơ quan sinh dục bao gồm:
{| class="wikitable"
|-
! [[Giống cái]]
! [[Giống đực]]
|-
|
*[[Bartholin's gland]]s
*[[Cervix]]
*[[Âm vật]]
**[[Âm vật]]
**[[Clitoral glans]] (glans clitoridis)
**[[Clitoral hood]]
*[[Fallopian tube]]s
*[[Labium (genitalia)]]
**[[Labia majora]]
**[[Labia minora]]
***[[Frenulum of labia minora]]
*[[Buồng trứng]]
*[[Skene's gland]]
*[[Tử cung]]
*[[Âm đạo]]
*[[Âm hộ]]
[[File:Vulva with tiny labia minora.jpg|160px|thumb|center|Hình ảnh về cơ quan sinh dục nữ]]
|
*[[Bulbourethral gland]]s
*[[Epididymis]]
*[[Dương vật]]
**[[Foreskin]]
**[[Frenulum of prepuce of penis]]
**[[Quy đầu]]
*[[Tuyến tiền liệt]]
*[[Bìu dái]]
*[[Seminal vesicle]]s
*[[Tinh hoàn]]s
[[File:Cropped Penis des Menschen.jpg|160px|thumb|center|Hình ảnh về cơ quan sinh dục nam]]
|}
 
==Xem thêm==