Khác biệt giữa các bản “An Nam tứ đại khí”

 
==Hiện trạng==
Sau những thăng trầm của lịch sử đất nước cả 4 bảo vật hiện nay đều cònKHÔNG do những cuộc tìm kiếm và khai phá của Thánh Phúc-người đang đánh văn bản này.CÒN
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh