Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{DISPLAYTITLE:<span style="color:#C0C0C0">Thành viên:</span><span style="color:#009E60">Green</span><span style="color:#AB274F">knight</span>&nbsp;<span style="color:#F8DE7E">dv</span>}}
{{trang thành viên}}
<br>
|{{Bản mẫu:Thành viên số nhị phân}}
|}
{{cquote|<big>Keep me away from the wisdom which does not cry, the philosophy which does not laugh and the greatness which does not bow before children.</big> <br>~ <big>[[Khalil Gibran]]</big>|quotewidth=30px15px}}
 
[[Thể loại:Thành viên người Nam Định]]