Khác biệt giữa các bản “Phùng Tập”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
n
Năm Chương Vũ thứ 2 (221), Hán Chiêu Liệt đế Lưu Bị đánh [[Đông Ngô|Ngô]], lấy Tập cùng [[Ngô Ban]] làm tiên phong. Tập, Ban đánh bại tướng Ngô là bọn [[Lý Dị]] ở huyện Vu, tiến đến Tỷ Quy. <ref>'''Trần Thọ, tlđd, quyển 32, Thục thư 2 – Tiên chủ truyện''': ''Tháng 7, mùa thu... tướng Ngô là bọn [[Lục Tốn|Lục Nghị]], Lý Dị, [[Lưu A]] đồn trú Vu, Tỷ Quy; tướng quân Ngô Ban, Phùng Tập từ Vu đánh phá bọn Dị,...''</ref>
 
Đầu năm thứ 3 (222), Phùng Tập được làm Lĩnh quân, thống lãnh các cánh quân <ref name="T" /> theo Chiêu Liệt đế dời đến Khiêu Đình thuộc huyện Di Đạo lập doanh trại. Hơn 10 ngày sau, quân Thục đại bại, <ref>'''Trần Thọ, tlđd, quyển 32, Thục thư 2 – Tiên chủ truyện''': ''Hơn 10 ngày sau, Lục Nghị đại phá quân của Tiên chủ ở Khiêu Đình, bọn tướng quân Phùng Tập, [[Trương Nam (Thục Hán)|Trương Nam]] đều mất.''</ref> Tập bị bộ hạ của tướng Ngô là [[Phan Chương]] chém chết. <ref>'''Trần Thọ, tlđd, quyển 50, Ngô thư 10 – [[Phan Chương]] truyện''': ''Lưu Bị ra Di Lăng, Chương và Lục Tốn đều ra sức chống lại, bộ hạ của Chương chém bọn hộ quân Phùng Tập của bịBị, sát thương rất nhiều,...''</ref>
 
==Tham khảo==
433

lần sửa đổi