Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gaius Plinius Secundus”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Ông đã giành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình nghiên cứu, viết hoặc điều tra các [[hiện tượng tự nhiên]] và [[địa lý]] trong lĩnh vực này, ông đã viết một tác phẩm bách khoa, [[Naturalis Historia]] ("Lịch sử tự nhiên"), mà đã trở thành một mô hình cho tất cả các bách khoa toàn thư khác. [[Pliny Trẻ]], cháu trai của ông, viết về ông trong một bức thư gửi cho các sử gia Tacitus.
 
== Ghi chú ==
{{Reflist|20em}}
 
== Liên kết ngoài ==