Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gaius Plinius Secundus”

Ông đã giành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình nghiên cứu, viết hoặc điều tra các [[hiện tượng tự nhiên]] và [[địa lý]] trong lĩnh vực này, ông đã viết một tác phẩm bách khoa, [[Naturalis Historia]] ("Lịch sử tự nhiên"), mà đã trở thành một mô hình cho tất cả các bách khoa toàn thư khác. [[Pliny Trẻ]], cháu trai của ông, viết về ông trong một bức thư gửi cho các sử gia Tacitus.
 
== GhiTham chúkhảo ==
{{Reflist|20em}}
* {{cite book |title=The elder Pliny on the human animal: Natural History, Book 7 |author=Beagon, Mary (translator) |year=2005 |publisher=Oxford University press |isbn=0-19-815065-2}}