Khác biệt giữa các bản “Hành cung Vũ Lâm”

 
Mô tả về hành cung Vũ Lâm, trong bài thơ Vũ Lâm thu văn (chiều thu ở Vũ Lâm). [[Trần Nhân Tông]] đã viết:<ref>[http://www.ninhbinh.gov.vn/web/guest/di-tich-lich-su-van-hoa/-/asset_publisher/8IlE/content/hanh-cung-vu-lam;jsessionid=70076A499BDA1753B03F4571B5F3038E?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fdi-tich-lich-su-van-hoa Hành cung Vũ Lâm]</ref>
:''Lòng khe in ngược bóng cầu treo''
:''Hắt sang bờ khe vệt nắng tà''
:''Lặng lẽ ngìn non, rơi lá đỏ''
:''Mây giăng như mộng tiếng chuông xa''.
 
Ngày 3 tháng 5 năm Ất Dậu (7-5-1285), hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đã đánh tan một bộ phận quân Mông-Nguyên ở đây, "chém đầu, cắt tai giặc không kể xiết". Trận đánh quân Mông- Nguyên diễn ra tại thung lũng đá vôi Thiện Dưỡng. Ở giữa thung lũng đá vôi Thiện Dưỡng nói trên, có cánh đồng "Cửa Mả" và gần đó có thung lũng "Mồ" vì có nhiều mồ mả và nhân dân địa phương vẫn gọi thung lũng này là "đất chiến địa". Trận đánh quân Mông-Nguyên ở phủ Trường Yên vào ngày 7-5-1285 đã góp phần nhanh chóng quét sạch quân Mông-Nguyên ra khỏi đất Đại Việt một lần nữa cho thấy Trường Yên không chỉ là đất đế đô mà còn là đất chiến địa.<ref>[http://119.15.167.94/qdndsite/vi-VN/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/truong-yen-%E2%80%93-dat-de-do-dat-chien-dia/48343.html Trường Yên – đất Đế đô, đất chiến địa]</ref>