Khác biệt giữa các bản “Hành cung Vũ Lâm”

Qua 5 cửa lớn là đến 5 gian Bái Đường uy nghi, cũng có 6 cột đá vuông chạm khắc các câu đối ở mặt ngoài, các mặt khác chạm khắc nổi: long, ly, quy, phượng, cá chép hoá long. Tiếp theo là ba gian Trung Đường với hai hàng cột đá tròn, mỗi hàng 4 cột, đều được chạm khắc nổi long vân. Ở đây đặt nhang án đá. Hai bên có đôi hạc gỗ cao hơn 2 mét và hai bộ chấp kích thờ sơn son thiếp vàng. Qua Trung Đường vào năm gian Chính Tẩm cũng có 8 cột đá tròn được chạm khắc nổi: cầm, kỳ, thi, hoạ. Di tích am Thái Vi hiện còn đến nay là một khu đất rộng khoảng sáu sào, xung quanh có lũy đất, ở giữa là ngôi đền. Trần Thái Tông đã ví nơi đây với chốn non tiên:
 
:''Thủy thức Bồng Lai nguyên bất viễn,''<ref>[http://traveltovietnam.biz/vn/?product.cat.156 Chùa Bích Động - Tam Cốc]</ref>
:''Thung dung tuế nguyệt độn phàm trần.''
:(Đến đây mới biết cảnh tiên chốn Bồng Lai đâu có xa;
:Ngày tháng thong dong xa lánh cõi phàm trần).