Khác biệt giữa các bản “Đỗ Trung Quân”

Một số bài thơ phổ nhạc được nhiều người biết đến như:
* ''Hương tràm'' (1978), [[Vũ Hoàng]] phổ nhạc
* ''Bài học đầu cho con'' (1986), [[Giáp Văn Thạch]] phổ nhạc thành bài "Quê hương" và [[Anh Bằng]] phổ thành bài hát "Quê hương bài học đầu cho con"
* ''Chút tình đầu'' (1984), [[Vũ Hoàng]] phổ nhạc thành bài ''Phượng hồng'' (1988)
* ''Khúc mưa'', [[Phú Quang]] phổ nhạc
Người dùng vô danh