Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

==Sau khi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân==
Đoàn Diên Khánh mấy lần trở lại [[Đại Lý]], mưu tính việc đoạt ngôi nhưng không được vì [[Đoàn Chính Minh]] hiền hậu, nhân từ, được lòng dân.<br/>
Sau này, Đoàn Diên Khánh mưu tính việc hãm hại Đoàn gia bằng cách bắt [[Đoàn Dự]], [[Mộc Uyển Thanh]] nhôtnhốt chung vào một phòng ở Vạn Kiếp Cốc, lại cho uống xuân dược Âm Dương Hòa Hợp Tán. Đoàn Diên Khánh còn mời nhiều nhân vật trên giang hồ đến xem cảnh anh em [[Đoàn Dự]], [[Mộc Uyển Thanh]] loạn luân nhằm biêu riếu nhà họ Đoàn.<br/>
Âm mưu thất bại, vô tình gặp sứ giả [[Nhất Phẩm Đường]] ở [[Tây Hạ]] đang tuyển người võ công cao cường, Đoàn Diên Khánh dẫn [[Diệp Nhị Nương]], [[Nam Hải Ngạc Thần]], [[Vân Trung Hạc]] gia nhập.<br/>
Trong lần giải thế cờ Trân Lung kì cục của [[Vô Nhai Tử]], Đoàn Diên Khánh suýt bị [[Đinh Xuân Thu]] làm tảu hỏa nhập ma. May có [[Hư Trúc]] xông vào đánh một nước, vô tình cứu được Đoàn Diên Khánh nên Đoàn Diên Khánh âm thầm chỉ [[Hư Trúc]] cách phá thế cờ này.<br/>
Người dùng vô danh