Khác biệt giữa các bản “Đinh Văn Tuy”

không có tóm lược sửa đổi
'''Đinh Văn Tuy '''(1922-1990), tên thật là '''Lê Cảnh''', là tướng lĩnh cấp cao trong [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]], hàm [[Trung tướng]], nguyên Tư lệnh [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Bộ đội Biên phòng]].<ref>{{Chú thích web|url = http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=51820|title = Hai cha con, hai vị tướng}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://www.giaithuong.vn/giaithuong/tieng-viet/khenthuong-giaithuong/bai-viet/tintuc-sukien/tin-tuc/tin-thi-dua-khen-thuong/nhieu-van-bo-cao-cap-bdbp-qua-cac-thoi-ky-duoc-tang-thuong-va-truy-tang-huan-chuong-cac-loai.html|title = Nhiều cán bộ cao cấp BĐBP qua các thời kỳ được tặng thưởng và truy tặng Huân chương các loại}}</ref>
 
== Thân thế và sự nghiệp ==