Khác biệt giữa các bản “Rhett Butler”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Rhett Butler
| image = [[Image:Clark Gable as Rhett Butler in Gone With the Wind trailer.jpg|250px]]| caption = Clark Gable vai Rhett Butler trong ''Gone with the Wind''
| first = ''[[GoneCuốn withtheo thechiều Windgió]]''
| last =
| cause =