Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
n
 
==Trấn áp Khăn Vàng==
Năm Trung Bình đầu tiên (184), [[khởi nghĩa Khăn Vàng]] nổ ra, tứ phủ đề cử Thực, được bái làm Trung lang tướng, Trì tiết, lấy Hộ Ô Hoàn trung lang tướng Tông Viên làm phó, đem theo tướng sĩ Bắc quân ngũ hiệu <ref>Bắc quân ngũ hiệu là 5 doanh cấm binh đời Đông Hán, đứng đầu mỗi doanh là một viên Hiệu úy. Đời Tây Hán vốn có Bắc quân bát hiệu: '''Trung Lũy, Đồn Kỵ, Bộ Binh, Việt Kỵ, Trường Thủy, Hồ Kỵ, Xạ Thanh, Hổ Bôn'''n; đời Đông Hán tinh giản quan chức, lược bỏ Trung Lũy, Hồ Kỵ nhập vào Trường Thủy, Hổ Bôn nhập vào Xạ Thanh, còn lại ngũ hiệu</ref>, phát động quân đội các quận cùng đánh dẹp nghĩa quân. Thực liên tiếp đánh bại thủ lãnh nghĩa quân là [[Trương Giác]], chém giết hơn vạn người. Bọn Trương Giác chạy về giữ Quảng Tông, Thực đắp lũy đào hào, chế tạo vân thê, sắp sửa hạ thành. Hán Linh đế sai Tiểu hoàng môn Tả Phong đến xem xét tình hình, vì Thực không chịu hối lộ, Phong về nói với đế rằng: “Giặc ở Quảng Tông dễ phá thôi. Lư trung lang giữ lũy dừng quân, để đợi trời diệt.” Đế giận, bắt Thực bỏ xe tù triệu về, giảm 1 đẳng so với tử tội.
 
Đến khi Xa kỵ tướng quân [[Hoàng Phủ Tung]] dẹp xong nghĩa quân Khăn Vàng, ca ngợi phương lược hành quân của Thực, đem hết công lao quy cho ông. Trong năm ấy Thực được phục chức Thượng thư.