Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

 
==Cái chết==
Thực ẩn cư ở quận Thượng Cốc, không hỏi thế sự. Năm Sơ Bình thứ 2 (191), [[Viên Thiệu]] chiếm được Ký Châu, mời Thựcông làm quân sư. Năm Sơ Bình thứ 3 (192), mất. Vào lúc lâm chung, Thực dặn dò con trai [[Lư Dục]] không dùng quan tài, chỉ có một tấm áo đơn sơ là được.
 
Năm Kiến AnBình thứ 123 (207192), [[Tàoông Tháo]]mất. bắcVào chinhlúc lâm chung, ông dặn dò con trai là [[Ô HoànDục]], đikhông quadùng Trácquan Quậntài, làm cáochỉ thủ lệnhmột catấm ngợiáo côngđơn tích của Thựcđược.
 
Năm Kiến An thứ 12 (207), [[Tào Tháo]] lên bắc đánh [[Ô Hoàn]], đi qua Trác Quận, làm cáo thủ lệnh ca ngợi công tích của Lư Thực.
 
Lư Dục làm đến Tư không [[nhà Tào Ngụy]], [[Tam quốc chí]] có truyện.
61.890

lần sửa đổi