Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

n
Lư Thực lấy cớ già bệnh xin về, sợ không tránh được vạ, bèn theo Hoàn Viên đạo bỏ trốn. Đổng Trác quả nhiên sai người đuổi theo, đến sông Hoài, không bắt kịp.
 
==CáiQua chếtđời==
Lư Thực ẩn cư ở quận Thượng Cốc, không hỏi thế sự. Năm Sơ Bình thứ 2 (191), [[Viên Thiệu]] chiếm được Ký Châu, mời ông làm quân sư.
 
61.890

lần sửa đổi