Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghệ Tĩnh”

*Thời [[nhà Nguyễn]], Gia Long lại đặt làm Nghệ An trấn.
*Năm [[1831]], vua Minh Mạng chia [[Xứ Nghệ|Nghệ An trấn]] thành 2 tỉnh: [[Nghệ An]] (phía Bắc sông Lam); [[Hà Tĩnh]] (phía nam sông Lam)
*Từ năm [[1976]] đến năm [[1991]], sáp nhập Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, đơn vị hành chính bao gồm: [[vinh|thành phố Vinh]], [[hà Tĩnh (thành phố)|thị xã Hà Tĩnh]] và 25 huyện: [[Anh Sơn]], [[Cẩm Xuyên]], [[Can Lộc]], [[Con Cuông]], [[Diễn Châu]], [[Đô Lương (huyện)|Đô Lương]], [[Đức Thọ]], [[Hưng Nguyên]], [[Hương Khê]], [[Hương Sơn]], [[Kỳ Anh]], [[Kỳ Sơn, Nghệ An|Kỳ Sơn]], [[Nam Đàn]], [[Nghi Lộc]], [[Nghi Xuân]], [[Nghĩa Đàn]], [[Quế Phong]], [[Quỳ Châu]], [[Quỳ Hợp]], [[Quỳnh Lưu]], [[Tân Kỳ]], [[Thạch Hà]], [[Thanh Chương]], [[Tương Dương, Nghệ An|Tương Dương]], [[Yên Thành]].
*Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Nghệ Tĩnh để tái lập tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Tỉnh [[Hà Tĩnh]] gồm [[hà Tĩnh (thành phố)|thị xã Hà Tĩnh]] và 8 huyện: [[Cẩm Xuyên]], [[Can Lộc]], [[Đức Thọ]], [[Hương Khê]], [[Hương Sơn]], [[Kỳ Anh]], [[Nghi Xuân]], [[Thạch Hà]]. Tỉnh [[Nghệ An]] gồm [[vinh|thành phố Vinh]] và 17 huyện: [[Anh Sơn]], [[Con Cuông]], [[Diễn Châu]], [[Đô Lương (huyện)|Đô Lương]], [[Hưng Nguyên]], [[Kỳ Sơn, Nghệ An|Kỳ Sơn]], [[Nam Đàn]], [[Nghi Lộc]], [[Nghĩa Đàn]], [[Quế Phong]], [[Quỳ Châu]], [[Quỳ Hợp]], [[Quỳnh Lưu]], [[Tân Kỳ]], [[Thanh Chương]], [[Tương Dương, Nghệ An|Tương Dương]], [[Yên Thành]].
*Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh lại tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh