Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|-
|{{fb|IDN}}
| -1
|bgcolor=silver|4 ([[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2000|2000]], [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2002|2002]], [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2004|2004]], [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2010|2010]])
|bgcolor=cc9966|2 ([[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 1998|1998]], [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008|2008]])