Khác biệt giữa các bản “Danh sách nước chư hầu thời Chu”

n
General Fixes
n
n (General Fixes)
| [[TK 11 TCN]] - giai đoạn đầu thời Xuân Thu || [[Tây Nhung]]<br />
|-----
| [[Ứng (nước)|Ứng]]<ref name="Còn gọi là Ưng">Còn gọi là Ưng</ref> || 應国 || Cơ || [[Bình Đính]] tỉnh Hà Nam || Công
| ||<br />
|-----
| ||<br />
|-----
| [[Ứng (nước)|Ứng]]<ref> name="Còn gọi là Ưng<"/ref> || 應国 || || Thị trấn [[Nguyên Xuy Dương]] làng [[Tảo Trang]] ngoại ô phía tây [[Bình Đỉnh]] tỉnh Hà Nam ||
| [[TK 11 TCN]] - ? || [[Sở]]<br />
|-----