Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Logo yte GTVT.png”

không có tóm lược sửa đổi
{{Lý do SDHL vô lý|lý do=hình sdhl quá to, đến hơn 1 MB, không thể chấp nhận|ngày=07|tháng=12|năm=2014}}
== Miêu tả ==
{{mtsdhl logo
Người dùng vô danh