Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Logo yte GTVT.png”

Đã thu nhỏ lại
(Jspeed1310 đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Logo yte GTVT.png)
(Đã thu nhỏ lại)
{{Lý do SDHL vô lý|lý do=hình sdhl quá to, đến hơn 1 MB, không thể chấp nhận|ngày=07|tháng=12|năm=2014}}
== Miêu tả ==
{{mtsdhl logo