Khác biệt giữa các bản “Tập tin:HoenhaiDaolich.jpg”

Đã có nguồn rồi
(Đã có nguồn rồi)
{{xh-thiếu nguồn gốc|ngày=06|tháng=12|năm=2014}}
== Miêu tả ==
giới điệp quy y của thiền sư Đạo Lịch [http://phatgiaovietnam.vn/nghien-cuu/tu-lieu-lich-su/ban-gioi-diep-thien-su-dao-lich-chua-hoe-nhai.html]