Khác biệt giữa các bản “Tập tin:HoenhaiDaolich.jpg”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã có nguồn rồi)
== Miêu tả ==
{{Thông tin
giới điệp quy y của thiền sư Đạo Lịch [http://phatgiaovietnam.vn/nghien-cuu/tu-lieu-lich-su/ban-gioi-diep-thien-su-dao-lich-chua-hoe-nhai.html]
|Miêu tả = giới điệp quy y của thiền sư Đạo Lịch
giới|Nguồn điệp quy y của thiền Đạo Lịch = [http://phatgiaovietnam.vn/nghien-cuu/tu-lieu-lich-su/ban-gioi-diep-thien-su-dao-lich-chua-hoe-nhai.html]
|Ngày = 05/12/2014
|Tác giả = Đông Dương
|Phiên bản khác =
}}
== Giấy phép ==
{{PD-old}}