Khác biệt giữa các bản “Bí thư Tỉnh ủy”

 
== Bí thư Tỉnh ủy Việt Nam ==
{{Bài chi tiết|Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)}}
Bí thư Tỉnh ủy ở [[Việt Nam]] là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] tại tỉnh đó. Bí thư Tỉnh ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu ra trong số các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoặc được Bộ Chính trị Trung ương Đảng chỉ định trong một số trường hợp đặc biệt. Quyền hạn và trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy theo quy định của [[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam]].