Khác biệt giữa các bản “Tuyên Quang”

n
thay tên Chủ tịch tỉnh theo quyết định của chính phủ
n (thay tên Chủ tịch tỉnh theo quyết định của chính phủ)
Kiểu hành chính = [[Tỉnh Việt Nam|Tỉnh]]|
Tỉnh ủy = Hoàng Bình Quân|
UBND = Đỗ ThịVăn QuangChiến|
HĐND = Nguyễn Sáng Vang|
Điện thoại = 27|
1.662

lần sửa đổi