Khác biệt giữa các bản “Tị nạn”

===Chiến tranh Việt Nam===
{{Xem thêm|Di dân Việt Nam sau 1975}}
Hậu quả cuộc chiến khi lực lượng cộng sản chiếmthống đượcnhất [[Việt Nam Cộng hòa|Miền Nam]] vào Tháng 4, 1975 là hàng trăm ngàn người dân Miền Nam tìm cách vượt thoát. Số đầu tiên do [[quân đội Hoa Kỳ]] cứu vớt. Tiếp theo là hàng loạt người tẩu thoát bằng đường biển và đường bộ suốt thập niên 1980 lên hơn một triệu người. Tình hình tương tự ở [[Lào]] và [[Cao Miên]] cũng mở đầu cho hàng trăm ngàn người trốn tránh chính sách áp bức của chính quyền vượt sang [[Thái Lan]].
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh