Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

không có tóm lược sửa đổi
n
Tư Mã Chiêu lập con trai của Yến vương [[Tào Vũ]], cháu nội của [[Tào Phi]] lên ngôi vua, tức Ngụy Nguyên đế. Năm năm sau, con Chiêu là [[Tư Mã Viêm]] soán ngôi, kết thúc nhà Ngụy.
 
== Tào phu nhân<ref>Chỉ Hiến Mục Tào hoàng hậu</ref> qua đời ==
Cuối năm Cam Lộ thời Thiếu Đế Tào Mao (260), Hiến Mục Tào hoàng hậu qua đời ở nước Sơn Dương,thọ 63 tuổi. Bà được Thiếu Đế hợp táng cùng Hán Hiến Đế ở Thiền lăng với danh nghĩa hoàng hậu triều Hán.Bà là 1 trong những người sống gần như suốt triều Tào Ngụy của anh trai mình. Do là hoàng hậu cuối cùng của tôn thất triều Hán nên bà ko bị Tấn vương Tư Mã Chiêu sát hại.
== Câu nói nổi tiếng ==
:''Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết''.<ref>Nguyên văn: Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri dã</ref>
9

lần sửa đổi