Khác biệt giữa các bản “Hoắc Khứ Bệnh”

n (→‎Qua đời: replaced: {{fact}} → {{fact|date=7-2014}})
== Đại tướng chống Hung Nô ==
 
Hoắc Khứ Bệnh được [[Hán Vũ Đế]] tin tưởng, cho vào cung làm thị trung, bảo vệ cho hoàng đế. Năm [[123 TCN]], Vũ Đế cử ông cùng với cậu là [[Vệ Thanh]] dẫn quân chinh phạt [[Hung Nô]] ở phía bắc, lúc đó ông mới 18 tuổi. Trong lần cầm quân này, Hoắc Khứ Bệnh chỉ với 1800800 người đã tiến sâu vào được lãnh thổ Hung Nô, chém tộng cộng 2028 người Hung Nô, buộc quân Hung Nô phải rút chạy, đồng thời ông còn bắt sống được thúc phụ của thiền vu Hung Nô là [[La Cô Bỉ]] và giết được ông của thiền vu. Do chiến ông này, Hoắc Khứ Bệnh được Hán Vũ Đế khen ngợi, phong làm Phiêu diêu giáo úy, tước Quan Quân hầu.
 
Năm [[121 TCN]], [[Hán Vũ Đế]] thăng Hoắc Khứ Bệnh làm Phiêu kị tướng quân, và ra lệnh ông đánh Hung Nô lần thứ hai. Ông chỉ huy một đội kỵ binh nhẹ gồm 1 vạn phiêu kị quân tiến về phía tây của Lũng Tây và trong vòng 6 ngày đã tiến sâu vào 1000 dặm qua 5 tiểu quốc của Hung Nô, giết 9000 quân Hung Nô và bắt được hơn 1000 người. Chiến thắng ở Hà Tây lần này đã giúp nhà Hán khống chế hoàn toàn khu vực Hà Tây, buộc quân Hung Nô lui về phía bắc.
Người dùng vô danh