Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 117.0.207.160 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot)
==Phân loại Sản phẩm==
Sản phẩm được phân loại thành 3 nhóm căn cứ theo độ bền hay tính hữu hạn của chúng:
#''Hàng lâu bền'': là những thứ hàng hữu hình thường được sử dụng nhiều lần ah;
#''Hàng không lâu bền'': là những hàng hóa hữu hình thường bị tiêu hao sau một lần hay vài lần sử dụng;
#''Dịch vụ'': là những hoạt động, lợi ích hay sự thỏa mãn được đưa ra để bán.
Người dùng vô danh