Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá châu Phi 2012”

n (General Fixes)
<!-- quarter finals -->
|4 tháng 2 – [[Bata, Equatorial Guinea|Bata]]|'''{{fb|ZAM}}'''|'''3'''|{{fb|SUD}}|0
|5 tháng 2 – [[Franceville]]|'''{{fb|GHA}}''' ([[OvertimeHiệp phụ (sports)#Associationbóng footballđá)|aeth.p.]])'''|'''2'''|{{fb|TUN}}|1
|5 tháng 2 – [[Libreville]]|{{fb|GAB}}|1 (4)|'''{{fb|MLI}}''' ([[PenaltyPhạt shootoutđền (associationbóng footballđá)|ppen.]])'''|'''1 (5)'''
|4 tháng 2 – [[Malabo]]|'''{{fb|CIV}}'''|'''3'''|{{fb|EQG}}|0
<!--semi-finals -->
|8 tháng 2 – [[Libreville]]|{{fb|MLI}}|0|'''{{fb|CIV}}'''|'''1'''
<!--final -->
|12 tháng 2 – [[Libreville]]|'''{{fb|ZAM}} ([[Phạt đền (bóng đá)|pen.]])'''|'''0 (8)'''|{{fb|CIV}}|0 (7)
<!-- third place -->
|11 tháng 2 – [[Malabo]]|{{fb|GHA}}|0|'''{{fb|MLI}}'''|'''2'''
 
====Chung kết====
{{main|Chung kết Cúpcúp bóng đá châu Phi 2012}}
{{Footballbox
|date = 12 tháng 2 năm 2012
Người dùng vô danh