Khác biệt giữa các bản “Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968”

{{Image label|x=0.41 |y=0.352 |scale=350|text='''<span style="color:#0;">Florence</span>'''}}
{{Image label|x=0.36 |y=0.36|scale=350|text=[[Tập tin:Soccer_ball.svg|link=Florence|12px]]}}
<!-- RomeRoma-->
{{Image label|x=0.53 |y=0.58 |scale=350|text='''<span style="color:#0;">RomeRoma</span>'''}}
{{Image label|x=0.48 |y=0.59 |scale=350|text=[[Tập tin:Soccer_ball.svg|link=RomeRoma|12px]]}}
<!-- NaplesNapoli-->
{{Image label|x=0.69|y=0.69|scale=350|text='''<span style="color:#FFF">NaplesNapoli</span>'''}}
{{Image label|x=0.64|y=0.7|scale=350|text=[[Tập tin:Soccer_ball.svg|link=NaplesNapoli|12px]]}}
</div>
|}</center>
Người dùng vô danh