Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

ko -> Không
(ko -> Không)
Phép ký hiệu vòng (1 5 2) (3 4) mang ý nghĩa là 1 được ánh xạ đến 5, 5 đến 2, 2 đến 1, 3 đến 4, và 4 đến 3.
 
Ký hiệu (1 5 2) được hiểu ngầm rằng 3 và 4 kokhông thay đổi vị trí.
 
== Chi tiết ==
Người dùng vô danh