Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngọc Khê, Vân Nam”

Không có tóm lược sửa đổi
Địa cấp thị Ngọc Khê quản lý các đơn vị [[Phân cấp hành chính Trung Quốc|cấp huyện]] sau:
===Các quận nội thành===
Một [[khu Trung Quốc|quận]] sau:
*[[Hồng Tháp]] (红塔区)
 
===Các huyện===
Các [[Huyện (Trung Quốc)|huyện]]
18.958

lần sửa đổi