Khác biệt giữa các bản “Babur”

không có tóm lược sửa đổi
(vg miện ko phù hợp)
|kế nhiệm = [[Humayun|Humāyūn]]
|hoàng tộc = [[Triều đại Timur]]
|thông tin phối ngẫu = ẩn
|phối ngẫu = ʿĀʾisha Ṣultān Begum<br>[[Bibi Mubarika Yusufzay|Bībī Mubārika Yuṣufzay]]<br>Dildār Begum<br>Gulnār Āghācha<br>Gulrukh Begum<br>Maham Begum<br>Ma'suma Begum<br>Nargul Āghācha<br>Sayyida Afaq<br>Zaynab Sultān Begum
|kiểu phối ngẫu = Vợ
|thông tin con cái = ẩn
|con cái = [[Humayun|Humāyūn]], con trai<br>[[Kamran Mirza|Kāmrān Mirzā]], con trai<br>Askarī Mirzā, con trai <br>Hindal Mirzā, con trai<br>[[Gulbadan Begum]], con gái<br>Fakhru 'n-Nīsā, con gái <br>[[Altun Bishik]], con trai (alleged son)