Khác biệt giữa các bản “Nhà Hạ”

n
{{dablink|Về quốc gia thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], xem [[Hạ (thập lục quốc)]].}}
{| class="infobox bordered" style="align: right; width: 33em; font-size: 89%; text-align: left; float: right;" cellpadding="4"
|-