Khác biệt giữa các bản “Cải cách giá - lương - tiền”

cần hợp nhất
(wikify)
(cần hợp nhất)
{{merge|giá - lương - tiền}}
'''Cải cách giá - lương - tiền''' hay còn gọi '''Tổng điều chỉnh giá - lương - tiền''' là cuộc cải cách kinh tế tại Việt Nam vào năm 1985 đã để lại những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.