Khác biệt giữa các bản “Kinh tế Việt Nam”

n
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân trong đó có cả “do khuyết điểm, sai lầm của các cơ quan Đảng và Nhà nước ta từ trung ương đến cơ sở về lãnh đạo và quản lý kinh tế, quản lý xã hội”<ref name="LeDuanđhIV"></ref> dẫn tới "chủ quan, nóng vội, đề ra những nhiệm vụ và chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước quá cao so với khả năng, những chủ trương sản xuất, xây dựng, phân phối, lưu thông thiếu căn cứ xác đáng, dẫn đến lãng phí lớn về sức người, sức của; ... rất bảo thủ, trì trệ trong việc chấp hành đường lối của Đảng và nhiều nghị quyết của Trung ương, trong việc đánh giá và vận dụng những khả năng về nhiều mặt của đất nước.... kéo dài cơ chế quản lý quan liêu bao cấp với cách kế hoạch hóa gò bó, cứng nhắc, không đề cao trách nhiệm và mở rộng quyền chủ động cho cơ sở, địa phương và ngành, và cũng không tập trung thích đáng những vấn đề mà Trung ương cần và phải quản lý... duy trì quá lâu một số chính sách kinh tế không còn thích hợp, cản trở sản xuất và không phát huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động sáng tạo của những người lao động ... chưa nhạy bén trước những chuyển biến của tình hình, thiếu những biện pháp có hiệu quả,"<ref name="PVĐđhIV">[http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=222&id=BT590634851 “Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80”, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V do [[Phạm Văn Đồng]], Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch [[Hội đồng Bộ trưởng]] trình bày ngày 27 tháng 3 năm 1982.]</ref> Hậu quả nghiêm trọng phải kể hai cuộc [[đổi tiền năm 1975]] (do Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thực hiện) và [[Chiến dịch X-1|đổi tiền năm 1978]] trên toàn quốc để thực thi "đánh tư sản mại bản", tiêu diệt tiết kiệm vốn liếng của người dân và làm xáo trộn kinh tế trầm trọng.<ref>http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=18&NewsId=55405 Chiến dịch X1 và X2</ref><ref>http://www.guardian.co.uk/news/2000/may/03/guardianobituaries</ref><ref>Santoli, Al. ''To Bear Any Burden''. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1999. Trang 349.</ref><ref>Nguyen Van Canh. ''Vietnam under Communism, 1975-1982''. Stanford, CA: Hoover Press, 1985. Trang 37.</ref><ref>Morris, Stephen J. ''Why Vietnam Invaded Cambodia: Political Culture and the Causes of War''. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999. Trang 187.</ref><ref>[http://www.vnn-news.com/spip.php?article1041]</ref>
 
===ThậpThời niênkỳ 19801982-1986===
Năm 1982, Đại hội V của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 1976-1980 là: "kết quả sản xuất không tương xứng với sức lao động và vốn đầu tư bỏ ra, những mất cân đối lớn của nền kinh tế vẫn trầm trọng, thu nhập quốc dân chưa bảo đảm được tiêu dùng của xã hội trong khi dân số tăng nhanh; thị trường, vật giá, tài chính, tiền tệ không ổn định, đời sống của nhân dân lao động còn nhiều khó khăn".<ref name="PVĐđhIV"></ref> Vì thế, từ năm 1982, Đảng này quyết định Việt Nam sẽ tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp và coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, và kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong một cơ cấu công - nông nghiệp hợp lý, tăng cường phân cấp cho địa phương trong công tác sản xuất và quản lý sản xuất. Kinh tế quốc doanh vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, kinh tế gia đình được khuyến khích. Thị trường không có tổ chức bị quản lý chặt chẽ.<ref name="PVĐđhIV"></ref>
 
14.592

lần sửa đổi