Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tăng (nước)”

Trang mới: “{{Infobox Former Country |native_name = 鄫國/繒国 (缯) |conventional_long_name = Tằng quốc hay Tăng quốc |common_name = Tằng hoặc Tăng |national…”
(Trang mới: “{{Infobox Former Country |native_name = 鄫國/繒国 (缯) |conventional_long_name = Tằng quốc hay Tăng quốc |common_name = Tằng hoặc Tăng |national…”)
(Không có sự khác biệt)